Naslovna O nama Upravljanje rizicima Posredovanje u osiguranju Djelatnosti Kontakt
 
 
 
Distririsk d.o.o. je Društvo za posredovanje u osiguranju, utemeljeno 2003. godine.
Duštvo je osnovao tim stručnjaka sa 25 godišnjim iskustvom u poslovima osiguranja. Društvo je locirano u Zagrebu ali pruža usluge u cijeloj Hrvatskoj.

Distririsk d.o.o. pruža potpunu uslugu klijentima u svezi osiguranja uključujući i savjetovanje pri upravljanju rizicima. Naše usluge stvaraju novu vrijednost za klijenta putem stručnih, fleksibilnih i inovativnih rješenja, od prijenosa rizika, dizajniranja osiguravateljskih programa do alternativnih načina plasmana rizika.

Distririsk d.o.o je hrvatsko društvo speciajlirizirano za usluge na hrvatskom tržištu osiguranja. Drštvo je nastalo kako bi udovoljilo potražnji za kvalitetnim uslugama posredovanja u osiguranju na hrvatskom tržištu.

Naš uspjeh je rezultat kvalitetnih usluga baziranim na:
· Identificiranju potrebe klijenta/osiguranika kroz stručan i inovativan pristup
· Pronalaženju osigurateljnih proizvoda najpovoljnijih za klijenta/osiguranika
· Razvoju/iniciranju novih proizvoda osigurateljnog pokrića u suradnji s osigurateljima
· Ostvarenju i održavanju snažne suradnje sa svim osigurateljima u Hrvatskoj
· Ponuda profesionalnih usluga na lokalnom nivou kao i na teritoriju cijele Hrvatske

Gospodarske djelatnosti kojima pružamo stručne i specializirane usluge

- Građevinarstvo
- Industrijaka proizvodnja
- Prehrambena industrija
- Trgovina
- Transport
- Turizam
- Zdravstvo
- Zemljoradnja
- Javna uprava i edukacija
- Profesionalne usluge
- Kao i sve ostale djelatnosti.

Ujedno nudimo uluge pri sklapanju
- Osiguranja nekretnina - imovine
- Profesionalane odgovornosti,
- Putnog osiguranja, i
- Životnog osiguranja
- Privatnog zdravstvenog osiguranja