Naslovna O nama Upravljanje rizicima Posredovanje u osiguranju Djelatnosti Kontakt
 
 
 
Građevinarstvo:

Svaki građevinski objekt koji gradite potrebno je osigurati od rizika kojima je izložen, zajedno sa građevinskom i drugom opremom. Neke od osiguranja Zakon Vas obvezuje ugovoriti prije početka gradnje.

Predmet osiguranja
· Građevine u izgradnji, novogradnje i rekonstrukcije (popravke, dogradnje, nadgradnje i sl.)
· Građevni i obrtnički radovi, instalacijski materijal te sva oprema koja je namijenjena isključivo za ugradnju u osiguranu građevinu u izgradnji
· Građevna oprema i pomoćni objekti koji su u cijeline obuhvaćeni u predračunskoj vrijednosti građevine u izgradnji i služe za izgradnju građevine osim stvari koje čine materijalnu imovinu izvođača radova
· Već postojeće građevine na kojima se obavljaju rekonstrukcije (popravci), dogradnje, nadogradnje,
adaptacije i sl.
· Dio građevine u izgradnji odnosno pojedini građevni i obrtnički radovi koje je preuzeo izvođač radova
· Pomoćni građevni materijal i alat u uporabi
· Građevna oprema i pomoćni objekti koji služe za izgradnju građevine i mnogi drugi ......


Osigurani rizici

Štete uzrokovane uništenjem, oštećenjem ili nestankom osiguranih stvari zbog slijedećih osnovnih rizika:
· Požar, udar groma, eksplozije, oluje, tuče, manifestacija i demonstracija, izlijevanje vode, udara vlastitog motornog vozila i vlastitog pokretnog radnog stroja, i nepoznatog motornog vozila u osiguranu građevinu, pada i udara letjelice, mraza, snijega i leda, snježne lavine, kiše, odronjavanje tla i slijeganje tla
· Građevne nezgode
· Nespretnosti, nemara ili zle namjere radnika ili neke druge osobe
· Provalne krađe
· Dopunskih rizika,
- poplave i bujice
- klizanja tla
- odgovornosti za štete prema trećim osobama i svojim djelatnicima,
- ugovorene odgovornosti izvođača radova u jamstvenom roku.


Industrijska proizvodnja

Zaključivanjem osiguranja od posljedice loma strojeva pojedinačno ili skupno mogu se osigurateljno zaštititi:

· strojevi, instalacije, strojni i elektro uređaji s postoljima, ležištem, temeljem i punjenjem, ako je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti osigurane stvari.

Ako se posebno ugovori, osigurateljno mogu biti zaštićeni:
· dalekovodi i kabelski vodovi visokog napona,
· cjevovodi i mreže (vodovod, struja, plin, grijanje, telefon, televizija i sl.),
· antenski nosači,
· razne metalne konstrukcije,
· oprema na bušotinama,
· trake, lanci i užad transportnih uređaja,
· valjci valjaoničkih stanova,
· posebne vrste alata,
· elektronička računala.


Osigurane opasnosti

Ovom vrstom osigurateljne zaštite pruža se mogućnost naknade za posljedice oštećenja ili uništenja osiguranog predmeta zbog nezgode u pogonu kao posljedice nepredviđenog i iznenadnog štetnog događaja, uključujući nespretnost, nehat i zlu namjeru.

Stvari su osigurane kada:
· su montirane i spremne za rad,
· se nalaze u radu,
· su date u najam ili posudbu.

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranjem od odgovornosti pruža se osiguravajuća zaštita osiguranika za štete učinjene na stvarima trećih osoba zbog uništenja ili oštećenja i zbog smrti, povrede zdravlja ili tijela trećih osoba. Pokrivena je odgovornost osiguranika iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti.

Pod javnom odgovornošću prema trećim osobama smatra se građansko-pravna izvanugovorna odgovornost osiguranika, za štetu uslijed smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe koja nastaje iz osiguranoga izvora opasnosti.
Pod odgovornosti prema djelatnicima smatra se odgovornost poslodavatelja prema vlastitim djelatnicima i njihovim stvarima.

Jeste li znali da se može osigurati i ugovorna odgovornost kojom se pruža osiguravajuća zaštita za štete koje proizlaze iz obavljanja pojedinih djelatnosti (profesionalna odgovornost):
- odvjetnika
- bilježnika
- revizora
- upravitelja nekretnina
- stečajnih upravitelja
- doktora medicine
- ljekarnika
- doktora stomatologije
- diplomiranih veterinara
- zaštitara
- ovlaštenih arhitekata i inženjera u graditeljstvu
- kao i razne druge odgovornosti kao npr. odgovornost iz upotrebe proizvoda.

Osiguranjem odgovornosti iz upotrebe proizvoda osiguranik se zaštićuje u slučaju odgovornosti za štetu, koja je nastala od proizvoda, koje osiguranik odnosno ovlaštena osoba proizvodi i isporučuje u okviru svoje djelatnosti. Premija za ovo osiguranje određuje se na temelju individualne ocjene rizika temeljem zahtjeva koji treba sadržavati sve bitne podatke.

Osiguranje od odgovornosti pruža vam sljedeće pogodnosti, a to su:
- pravo oštećenog da direktno od osiguravatelja traži naknadu štete u okviru ugovorene svote osiguranja
- pružanje pravne zaštite osiguraniku
- zaštita od šteta koje u svezi rada učine zaposlenici osiguranika na stvarima trećih osoba
- gotovo potpuna zaštita od šteta temeljem izvanugovorne odgovornosti osiguranika
- zaštita na osnovi ugovorne odgovornosti kao mogućnost posebnoga ugovaranja prema Uvjetima za osiguranje iz obavljanja određenih profesija
- zaštita od šteta uslijed zagađivanja tla i vode ako se posebno ugovori
- ostala zaštita prema dogovoru s osiguranikom.

Povratak na upravljanje rizicima>